Regulamin karnetów on-line

§ 1 Sprzedaż Karnetów on-line

1. Sprzedaż i dystrybucję Karnetów na Sale Zabaw Honolulu prowadzi Body Energy Sp. z o.o., ul. Ryszarda Wagnera 56a, 80-171 Gdańsk. NIP: 5932606011
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Body Energy Sp. z o.o. zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
a) rejestracji Kupującego lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Karnetów,
b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.
4. Karnety pozostają własnością Body Energy Sp. z o.o. do czasu odnotowania przez Body Energy Sp. z o.o. potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
5. Płatności za Karnety obsługuje firma Przelewy24 przy pomocy portalu internetowego honolulu.oos.pl . Sposób płatności określa regulamin systemu Przelewy24, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
6. Body Energy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
8. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
9. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
10. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia.
11. Body Energy Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Witrynę w każdej chwili bez podawania przyczyn.
12. Kupując karnet akceptuje punkt nr 8 paragrafu 3 Regulaminu Sali Zabaw:
Po zakupieniu karnetu, podczas pierwszej wizyty wymagane jest sfotografowanie dziecka w celu weryfikacji systemowej. W przypadku niewyrażenia zgody na zdjęcie należy aby rodzic/opiekun podczas każdego kolejnego wejścia okazał dokument wraz ze zdjęciem potwierdzający tożsamość dziecka. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyżej wymienione wymogi zakup karnetu oraz wejście na salę nie będzie możliwe.
13. Wykupienie imiennego Karnetu, uprawnia do wejścia na wszystkie Sale Zabaw Honolulu przez 30 dni. Karnet traci ważność po upływie 30 dni od zakupu.
14. Niewykorzystanie Karnetu w określonym czasie, nie zobowiązuje Body Energy Sp. z o.o. do zwrotu kosztu zakupu.
15. Wykupienie Karnetu upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren wybranej Sali w danym dniu. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi.
16. Body Energy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§ 2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. Nie ma możliwości zwrotu Karnetów zakupionych za pośrednictwem Witryny, w tym zwrotu i wymiany pojedynczych biletów z Karnetu.
2. Niewykorzystane Karnety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
3. Wszelkie reklamacje Karnetów zakupionych on-line wymagają zgłoszenia na adres mailowy:
biuro@salazabawhonolulu.pl . Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni.

 

§ 3 Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez rejestrację w Witrynie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Body Energy Sp. z o.o. danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Biletów.
2. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Body Energy Sp. z o.o. świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Body Energy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
2. W celu dokonania biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
3. Karnety zakupione za pośrednictwem Witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
4. Body Energy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Body Energy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
5. Wszystkie informacje na temat Karnetu, Cennika oraz Godzin funkcjonowania Sal Zabaw Honolulu opublikowane są na stronie https://salazabawhonolulu.pl
6. Niniejszy regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na Witrynie.